1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE tilbakekalte deler av klagerens oppholdstillatelse. Forutsetningen for hennes tillatelse var at hun skulle være au pair i Norge. Da klageren ble oppsagt som au pair før tillatelsen utløp, var denne forutsetningen ikke lenger oppfylt.