1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Delvis tatt til følge
    Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av at hennes foreldre hadde gitt uriktige opplysninger om identitet. Nemnda tok stilling til om klageren skulle gis ny midlertidig oppholdstillatelse basert på sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket etter utlendingsloven § 38.