1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge, fordi UNE mente det var sannsynlig at hun ikke ville reise ut av Norge ved tillatelsens utløp.