1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Saken gjaldt en mann fra Sudan som var utvist på bakgrunn av et straffbart forhold. Stornemnda kom til at det er utlendingens oppholdsstatus på gjerningstidspunktet som er avgjørende for hvilken utvisningsbestemmelse som kommer til anvendelse.