1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge