Sist oppdatert: 29.10.2022 29.10.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi kvalifikasjoner som faglært ikke ble ansett som nødvendig for arbeidet han var tilbudt som bartender / barista.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse for å arbeide som barista /bartender.
 
UDI avslo søknaden fordi klageren ikke ble ansett som faglært, og stillingen heller ikke krevde kvalifikasjoner som faglært.
 

UNEs vurdering

UNE påpekte at det for å få oppholdstillatelse som faglært er det et krav at kvalifikasjonene er relevante for stillingen. UNE presiserte at det at arbeidstakeren har kvalifikasjoner som er nyttige eller positive for arbeidet ikke betyr at kvalifikasjonene er relevante i utlendingslovens forstand. Det avgjørende er om hoveddelen av arbeidsoppgavene krever kvalifikasjoner som faglært, og at søkeren har nettopp disse kvalifikasjonene. Det vil si at søkerens kvalifikasjoner som faglært er nødvendige for å utføre arbeidet.
 
UNE viste til beskrivelsen i arbeidstilbudet hvor det gikk frem at arbeidet innebar "produsering og oppfølging av andre ansatte i bar", og at arbeidet var beskrevet slik i arbeidskontrakten: "å presentere, anbefale og servere mat og drikke på en faglig korrekt måte. Tilberede varme og kalde drikker, både alkoholfrie og alkoholholdig drikker. Lære og videreføre barista kunnskaper til nye ansatte".  Det var ikke godtgjort at hoveddelen av arbeidsoppgavene krevde kvalifikasjoner som faglært. UNE bemerket videre at det gikk frem av arbeidstilbudet at stillingen krever fem års arbeidserfaring, og at det i Norge generelt ikke kreves formell utdanning for å arbeide som bartender eller barista.
 
UNE fant det etter dette ikke godtgjort at den tilbudte stillingen krevde kompetanse som faglært, og vilkårene for å gi tillatelse på dette grunnlaget var dermed ikke oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?