Sist oppdatert: 02.06.202102.06.2021

Sammendrag: EØS

Avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger, da det ikke var dokumentert at klageren var forsørget av referansepersonen i hjemlandet.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdsrett som familiemedlem til sin datter, som var EØS-borger i Norge. Klageren var enke, og etter det opplyste hadde hun kun en liten minstepensjon i hjemlandet. Det ble anført at referansepersonen kom med penger til hennes livsopphold 2-3 ganger i året. Som dokumentasjon var referansepersonens lønnsslipper, samt bankutskrifter og kopi av flybilletter vedlagt. I klageomgangen ble det også fremlagt kontoutskrifter fra en ny konto som var åpnet for at datteren skulle kunne overføre penger til klageren.
 

Vurdering

UNE mente at vilkårene var oppholdskort ikke var oppfylt. Klageren hadde mottatt varierende beløp med ujevne mellomrom de siste ti år. Det var dermed ikke dokumentert at klageren var forsørget av datteren. Ifølge klagerens opplysninger ble hennes utgifter først og fremst dekket av pensjonen hun mottok. De sporadiske betalingene fra datteren fremstod som et supplement til dette. Overføringene syntes hverken å ha noen fast utbetalingsdato eller et fast beløp. Bankutskriftene fra den nyopprettede kontoen var heller ikke tilstrekkelig til å dokumentere at klageren var blitt forsørget av datteren på fast basis over en lengre periode. Etter en helhetsvurdering mente UNE at det ikke var fremlagt dokumentasjon som tilsa at det forelå et forsørgelsesbehov. Klageren ble dermed ikke ansett for å ha vært forsørget.
 
UNE fant at det heller ikke var grunnlag for tillatelse etter utlendingsloven § 38.
 

Var dette sammendraget nyttig?