Sist oppdatert: 26.05.2021 26.05.2021

Sammendrag: Familie

En kvinne fikk ikke familieinnvandring med en over 25 år eldre norsk ektefelle. Ekteskapet var et omgåelsesekteskap som heller ikke var ment å ha realitet.

Bakgrunn

 
En godt voksen marokkansk kvinne giftet seg flere år forut for søknaden med en eldre norsk mann. Mannen var over 25 år eldre enn henne.
 

Vurdering og konklusjon

UNEs vedtak kom under en praksisavklaring: se UNEs rapport Omgåelsesekteskap - praksisnotat 14.12.2020.
 
UNE var enig i UDIs begrunnelse. Det var i denne saken mest sannsynlig tale om et omgåelsesekteskap (et ekteskap der hovedgrunnen til at personen giftet seg er at hun/han vil ha en oppholdstillatelse i Norge).
 
UNE mente at ekteskapet heller ikke var ment å ha realitet, "kan-skjønnet", se utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Siden UNE mente at ekteskapet ikke har en realitet var føringene for dette "kan-skjønnet" i forarbeidene, se Ot. prp. nr. 75 (2006-2007), ikke relevante. I vurderingen av realitet ble det særlig lagt vekt på blant annet aldersforskjellen, manglende felles språk og manglende kunnskaper om hverandre, og at hensikten med ekteskapet fra referansepersonens side i første rekke var et ønske om og behov for hjemmehjelp. Innvandringsregulerende hensyn tilsa at tillatelse nektes fordi det ikke er ønskelig at ekteskap brukes som et instrument til å oppnå oppholdstillatelse. Det var heller ikke andre grunner til at tillatelse ikke skulle nektes.
 
Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge slik begrepene skal forstås.
 

Var dette sammendraget nyttig?