Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren hadde en begrenset oppholdstillatelse, men fikk ikke opphevet begrensningene fordi han ikke hadde lagt frem pass enda dette var mulig.

Bakgrunn

 
Klageren er tidligere asylsøker som fikk innvilget en begrenset midlertidig oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, se utlendingsloven § 38. Tillatelsen ble begrenset fordi han ikke hadde dokumentert sin identitet. Klageren søkte om fornyelse av oppholdstillatelsen og oppheving av begrensningene.
 
UDI mente at klageren fremdeles ikke hadde lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på sin identitet, og mente det var tvil om hans identitet.
 
I klagen skrev klageren at begrensningene i tillatelsen måtte oppheves fordi det er umulig for ham å fremskaffe ID-dokumenter. Han hadde ingen i hjemlandet som kunne hjelpe ham med å skaffe tazkera, og dermed kunne han heller ikke få seg pass.
 

UNEs vurdering

 
UNE mente at klageren ikke hadde gitt motstridende opplysninger om egen identitet til norske myndigheter, eksempelvis brukt falske dokumenter eller lignende. UNE trodde likevel ikke på klagerens opplysninger om at han mangler nettverk og familie i Afghanistan, og mente det var klare holdepunkter for at han holdt tilbake opplysninger om disse forholdene. UNE mente at han dermed holdt tilbake informasjon om sin sosiokulturelle identitet.
 
Klageren hadde ikke lagt frem identitetsdokumenter som kunne underbygge hans opplysninger om egen identitet, enda UNE mente at dette var mulig. Klageren hadde ikke gitt en god nok forklaring på hvorfor han ikke hadde lagt frem afghansk pass. UNE hadde tidligere vurdert at klageren hadde nettverk i hjemlandet, og mente at hans forklaring om at han ikke kunne fremskaffe ID-dokumenter fordi han ikke hadde kontakt med slekt eller familie i Afghanistan, ikke var god nok.
 
UNE mente at klagerens opplysninger om identitet ikke var sannsynliggjort, men at et originalt, gyldig afghansk pass ville kunne sannsynliggjøre hans oppgitte identitet.
 

Var dette sammendraget nyttig?