Sist oppdatert: 18.08.2020 18.08.2020

Sammendrag: EØS

Klageren ble bortvist fra Norge fordi han oppholdt seg her uten tilstrekkelige midler.

Sakens bakgrunn

Klageren fikk avslag på søknad om familiegjenforening med sin kone i Norge i 2013. Politiet oppdaget ved en tilfeldighet at han var i Norge i 2019. Klageren hevdet at han skulle være i Norge i tre måneder for å besøke sin kone, og deretter returnere til Italia hvor han hadde bodde.
 
UDI bortviste klageren fra Norge. UDI mente at han ikke oppfylte vilkåret om å ha tilstrekkelige midler til å oppholde seg her.
 

Vurdering

En utlending kan bortvises hvis vedkommende ikke kan sannsynliggjøre "å ha eller være sikret tilstrekkelig midler til opphold i riket eller i annet Schengenland og til hjemreise", jf. utlendingsloven § 17 første ledd bokstav f. I følge forvaltningspraksis må utlendingen har omtrent kr 500 per døgn for oppfylle kravet om å ha nok midler til opphold. UNE merket seg at klageren besøkte sin kone i Norge, og derfor trolig bodde hos henne og hadde utgifter på under kr 500 per dag. Klageren hadde likevel ikke dokumentert at han hadde nok penger til å oppholde seg i Norge. Klageren hadde hverken dokumentert at han hadde kontanter, penger i banken eller returbillett til Italia. Klageren hadde heller ikke sannsynliggjort at han kunne få nok penger fra sin kone eller andre.
 
UNE mente at det var riktig å bruke adgangen til å bortvise klageren. UNE begrunnet dette blant annet med at en eneste konsekvensen av bortvisningen var at klageren måtte forlate Norge.
 

Konklusjon

UNE tok ikke klagen til følge. Klageren ble bortvist fra Norge.

Var dette sammendraget nyttig?