Sist oppdatert: 14.07.2020 14.07.2020

Sammendrag: Visum

Klageren fikk avslag på søknad om visum for å besøke Norge som turist fordi innvandringsregulerende hensyn talte mot å gi visum. UNE begrunnet avslaget med at det generelt var et stort utvandringspotensial fra Syria, og at klagerens personlige tilknytning til hjemlandet ikke var spesielt sterk.

Bakgrunn

Klageren søkte om visum for å besøke Oslo og Bergen som turist.  Han la ved kopi av pass for seg selv, ektefelle og barn, reiseforsikring, bekreftelse fra sin arbeidsgiver, bekreftelse på hotellreservasjon i Oslo, samt kontoutskrifter. 

I klagen over UDIs avslag ga klageren mer detaljerte planer for oppholdet i Norge. Han mente også at situasjonen var helt annerledes for personer som emigrerer fra Syria, enn for ham som var bosatt i et annet land i Midtøsten.

Vurdering og konklusjon

UNE sa seg enig med UDI i at det er et stort utvandringspotensiale fra Syria på grunn av den pågående borgerkrigen og de rådende sosiale, økonomiske og politiske forholdene i landet. Et stort antall syriske borgere har kommet til Norge i de senere år og søkt om ulike typer oppholdstillatelser. Dette gjelder også syrere som har vært bosatt i utenfor Syria.

Klageren hadde hatt arbeidstillatelse i oppholdslandet siden 2013, og tillatelsen var gyldig til 2022. Han hadde dessuten arbeidet for samme arbeidsgiver siden 2016. UNE la imidlertid ikke avgjørende vekt på dette i sin vurdering. Ifølge landinformasjon kan en slik arbeidstillatelse bli tilbakekalt når som helst. UNE mente at klagerens relativt gode tilknytning til oppholdslandet gjennom arbeid og familie, ikke kunne få avgjørende betydning når fremtidsutsiktene var så usikre.

Klageren ble derfor vurdert opp mot Syria som sitt hjemland. UNE mente at klageren ikke hadde sterk tilknytning til Syria, siden han ikke hadde dokumentert at han har eiendom eller utsikt til arbeid der. Han hadde også levd utenfor hjemlandet i flere år. UNE mente derfor at sannsynligheten for at han ville returnere hjem etter endt opphold i Norge, ikke var sterke nok til at han kunne gis visum.

Det var heller ikke tilstrekkelig sterke velferdshensyn i saken som veiet opp for de dårlige returforutsetningene.

Var dette sammendraget nyttig?