Sist oppdatert: 12.05.2020 12.05.2020

Sammendrag: Studie

Klageren fikk avslag på søknad om studietillatelse fordi det ikke var sannsynlig at han ville returnere frivillig til hjemlandet når studiet var ferdig. Returforutsetningene var ikke oppfylt.

Bakgrunn

 
En ung pakistansk mann søkte om oppholdstillatelse for å ta en bachelorgrad ved handelshøyskolen.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE var enig i UDIs avslag. Det var ikke sannsynlig at klageren frivillig ville reise tilbake til Pakistan etter fullførte studier i Norge. Klageren var ung, ugift og uten barn, og han hadde verken arbeid eller andre økonomiske forpliktelser i Pakistan. UNE vurderte opplysningene i klageomgangen om at han kommer fra en familie med høy utdannelse, han er deleier i familiens bedrift og vil bruke utdanningen i Norge til å videreutvikle bedriften. Han har også ansvar for eldre foreldre i hjemlandet. UNE viste til at utvandringspotensiale fra Pakistan er stort, og at avslag er i tråd med fast og langvarig praksis. Klagerens tilknytning til hjemlandet var ikke sterk nok til å sannsynliggjøre at han ville returnere til hjemlandet etter utdanning i Norge. UNE la også vekt på at klageren har flere søsken som har utvandret fra Pakistan, noe som styrket vurderingen av at han ikke kom til å returnere frivillig til hjemlandet når han var ferdig med studiet.

Var dette sammendraget nyttig?