Sist oppdatert: 22.10.2020 22.10.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren søkte om asyl fordi hun hadde innledet et utenomekteskapelig forhold og rømt fra familien. UNE mente forklaringen hennes ikke var troverdig, og avslo søknaden.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte om beskyttelse og forklarte at hun fryktet å bli drept av faren og brødrene sine. Årsaken var at hun hadde innledet et utenomekteskapelig forhold til en mann, og rømt med ham til Iran. Hun forklarte at mannen og deres tre barn nå befant seg i Hellas, men at de ikke hadde kontakt.
 
UDI trodde ikke på klagerens forklaring, og avslo søknaden.
 
I klagen påpekte klagerens advokat at det er en kjent sak at afghanske kvinner rømmer fra sine familier. I tillegg var klageren fra et sted som er kontrollert av Taliban.
 

UNEs vurdering

På bakgrunn av den kulturelle konteksten mente UNE at det ikke var troverdig at klageren skulle ha innledet et forhold uten familiens kjennskap, slik hun hadde forklart. UNE mente at det heller ikke var troverdig at paret kunne rømme til Iran og være trygge der, uten at familien greide å finne dem. UNE medga at det forekommer at afghanske kvinner rømmer fra sine familier, men påpekte at dette ikke er vanlig.
 
Etter UNEs vurdering ga klageren begrenset informasjon og var lite reflektert med tanke på hva hun hevdet at hun hadde opplevd. UNE mente derfor at forklaringen om den utenomekteskapelige relasjonen og flukten fra familien ikke var troverdig. Heller ikke mangelen på kontakt med mannen og barna i Hellas var troverdig.
 
UNEs vurdering var derfor at klageren ikke hadde behov for beskyttelse. Det ble også påpekt at klagerens hjemsted ikke var kontrollert av Taliban, og ble regnet som tilstrekkelig trygt for retur dit.
 

Var dette sammendraget nyttig?