Sist oppdatert: 26.05.2021 26.05.2021

Sammendrag: Familie

UNE omgjorde ikke tidligere vedtak og endret ikke vurdering av "kan-skjønnet" i sak med omgåelsesekteskap.

Bakgrunn

 
UNE mottok et varsel om stevning som ble behandlet som en omgjøringsanmodning.
 
I stevningsvarselet ble det fastholdt, som tidligere forklart, at ekteskapet ikke er et omgåelsesekteskap. Tillatelse skulle uansett vært gitt i tråd med føringene i forarbeidene. Og uansett var det feil ved utredningen og begrunnelsen, fordi sentrale forarbeider og rettslige føringer angitt der ikke var vurdert eller var vurdert feil.
 

Vurdering og konklusjon

 
Beslutningen kom under en praksisavklaring, se UNEs rapport Omgåelsesekteskap, 14.12.2020, publisert på www.une.no. Hvis hovedgrunnen til at søkeren gifter eller forlover seg er at han eller hun ønsker oppholdstillatelse i Norge, kalles det et omgåelsesekteskap.
 
UNE mente at "kan-skjønnet" i utlendingsloven § 40 fjerde ledd var vurdert grundig i vedtaket 30.04.2019, og at vedtaket var gyldig.
 
Klageren oppholdt seg ikke i Norge, og det var dermed ikke aktuelt å vurdere utsatt iverksetting.
 

Var dette sammendraget nyttig?