Sist oppdatert: 24.08.2020 24.08.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi arbeidstilbudet ikke lenger var aktuelt.

Sakens bakgrunn

Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse  av UDI og klaget til UNE.

UNEs vurdering

Et vilkår for å få arbeidstillatelse er at det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Det betyr at arbeidstilbudet må være reelt og aktuelt, og det må være sannsynlig at man faktisk vil få den lønnen og de arbeidsvilkårene som det er opplyst om.

Da saken skulle behandles av UNE hadde bedriften hvor klageren hadde fått jobbtilbud begjært seg konkurs. Bedriften hadde ikke lenger noen ansatte, og klageren var heller ikke ansatt lenger. Det var derfor ikke sannsynlig at arbeidstilbudet var aktuelt, og vilkårene for å gi klageren en arbeidstillatelse var dermed ikke oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?