Sist oppdatert: 06.08.2020 06.08.2020

Sammendrag: EØS

Klageren fikk ikke varig opphold fordi verken hun selv eller hennes tidligere samboer som var EØS-borger oppfylte vilkårene

Sakens bakgrunn

Klageren fikk oppholdskort som samboer med en EØS-borger i 2013 og søkte om varig oppholdsrett i 2018, men fikk avslag fordi samboeren ikke hadde hatt lovlig opphold i Norge i fem år. Avslaget ble klaget inn til UNE.

Vurdering og konklusjon

UNE vurderte først om det var grunnlag for å innvilge klageren varig opphold. Klagerens rett til opphold var avledet av samboerens opphold. Det var derfor han som måtte dokumentere at han hadde hatt oppholdsrett i fem år. En EØS-borger har oppholdsrett dersom han eller hun er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, har tilstrekkelige midler og omfattes av en sykeforsikring eller er student. Samboeren begynte å jobbe i Norge i 2013, men sluttet i jobben og var registrert som utvandret i 2015. Han hadde derfor ikke hatt lovlig opphold i landet i fem år.

UNE vurderte deretter om klageren kunne bevare oppholdsretten. Hun kunne bevare oppholdsretten dersom hun selv oppfylte vilkårene da samboerens oppholdsrett opphørte. Klageren var ikke i arbeid da samboeren sluttet i jobben. Hun fikk jobb noen måneder etter at han reiste og mistet jobben etter seks måneder. Klageren hadde derfor ikke bevart oppholdsretten.

Var dette sammendraget nyttig?