Sist oppdatert: 24.06.2020 24.06.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren søkte om beskyttelse fordi hun hadde rømt fra et voldelig tvangsekteskap og ikke hadde noen som kunne ta vare på henne i hjemlandet. UNE trodde ikke på forklaringen og avslo derfor søknaden.

Bakgrunn

Klageren søkte om beskyttelse og forklarte at hun hadde blitt tvunget til å gifte seg med sin fetter, som var gift fra før. Han mishandlet henne. Klagerens mor ba om skilsmisse, men fetteren og hans far aksepterte det ikke. Moren tok kontakt med sine slektninger, som hjalp klageren med å rømme derfra via Iran.
 
UDI mente blant annet at klagerens forklaring var vag og lite detaljert, at hun tilpasset sin forklaring underveis og at den var i strid med kjent landinformasjon om forholdene i Afghanistan. UDI mente at verken forklaringen om tvangsekteskapet, reisen fra Afghanistan eller klagerens manglende nettverk var troverdig.
 
I klagen sa klageren at hun hadde forklart seg godt, og mente UDIs vurdering var spekulativ. Det ble også lagt frem helseopplysninger.
 

UNEs vurdering

UNE var enig i UDIs vurdering, og mente at klagerens forklaring ikke var troverdig. UNE la til at det fantes flere motsetninger i forklaringen, og mente blant annet at klageren ikke hadde forklart seg godt nok om hvorfor de involverte personene skulle ha handlet som de gjorde.
 
UNE mente derfor at klageren ikke hadde krav på beskyttelse i Norge. Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn i saken slik dette begrepet skal forstås. UNE mente blant annet at klageren ikke ville være mer sårbar enn andre afghanere ved retur til hjemlandet.
 

Var dette sammendraget nyttig?