Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Anmodningen ble enstemmig tatt til følge.

Klageren anførte å være homofil. Nemnda anså forklaringen i nemndmøtet som troverdig. Nemnda la til grunn at klageren var homofil. Etter praksis pålegges ikke afghanske homofile å reise tilbake til Afghanistan. Klageren ble gitt beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a på grunnlag av medlemskap i en spesiell sosial gruppe.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort. Klageren fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter. Tillatelsen ble derfor tidsbegrenset til ett år. Ved å fremlegge et afghansk pass kunne han få en ordinær tillatelse med varighet inntil tre år.

Var dette sammendraget nyttig?