Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Klagerens arbeidstillatelse ble tilbakekalt fordi han hadde tatt andre typer arbeid enn han hadde tillatelse til.

Klageren hadde toårig tillatelse til å jobbe som helsefagarbeider. Det var et vilkår for tillatelsen at han ikke kunne ta annen type arbeid. Dette fremgikk skriftlig av klagerens tillatelse og tidligere tillatelser. Seks måneder inn i tillatelsen tok klageren arbeid i en ufaglært deltidsstilling i tillegg til sin faglærte deltidsstilling. UDI tilbakekalte oppholdstillatelsen fra det tidspunktet klageren startet å arbeide i stillingen som ikke krevde at han var helsefagarbeider.

Klageren anførte at han ikke kjente til vilkåret om at han ikke kunne arbeide innenfor andre yrker, og at han bare tok denne jobben fordi han ikke fikk fulltidsstilling som helsefagarbeider.

UNE opprettholdt UDIs vedtak om delvis tilbakekall. UNE  viste til at tilbakekall etter alminnelige forvaltningsrettslige regler ikke krevde skyld hos klageren, og at dette var klart brudd på vilkårene for tillatelsen.

Var dette sammendraget nyttig?