Sist oppdatert: 14.02.2020 14.02.2020

Sammendrag: Familie

Klageren fikk innvilget tillatelse for korttidsopphold for å besøke voksent barn i Norge, men klaget på perioden tillatelsen ble gitt for. Tillatelsen kan gis for inntil ni måneder og regnes fra datoen han kom til Norge.

Bakgrunn

Klageren søkte om familieinnvandring etter at han reiste inn til Norge på visum. UDI innvilget han korttidsopphold for å besøke voksent barn i Norge. Tillatelsen ble gitt for ni måneder regnet fra datoen han kom til Norge. Da UDI ga tillatelsen var det omtrent tre måneder igjen av den perioden tillatelsen ble gitt for.
 

Vurdering og konklusjon

 
Mannen klaget på tillatelsens varighet, men UNE mente at det ikke var noen grunn til å endre tillatelsen. Foreldre som søker om tillatelse for korttidsopphold i Norge for å besøke barn, kan gis tillatelse for inntil ni måneder. Når det søkes om denne tillatelsen etter innreise til Norge, skal fra dato for tillatelsen regnes fra datoen personen kom til Norge. Det var derfor riktig at datoen tillatelsen startet var dagen han kom til Norge selv om denne datoen var flere måneder før UDI ga tillatelsen.
 

Var dette sammendraget nyttig?