Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder mann som søkte om tillatelse som medarbeider i en ideell/humanitær organisasjon. Et vilkår for arbeid i denne organisasjonen er at utlendingen er student. Organisasjonen tilbyr sommerjobb til utenlandske studenter. UDI avslo søknaden fordi det ikke var dokumentert at klageren var student og det var derfor tvil om formålet til organisasjonen var oppfylt.

UNE opprettholdt UDIs vedtak. Det var fortsatt tvil om klageren var under studier. UNE viste også til at klageren uansett ikke lenger hadde noen kontrakt med organisasjonen, da organisasjonen kun tilbyr sommerjobb til studenter.

Var dette sammendraget nyttig?