1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge