Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder mann som søkte tillatelse som praktikant ved et gartneri. UDI avslo søknaden fordi de ikke trodde at et praktikantopphold i Norge var av vesentlig betydning for og en naturlig del av hans utdanning i hjemlandet.

UNE var enig i dette og bemerket blant annet at det var opplysninger om at klageren ville avslutte sitt studie i hjemlandet før et eventuelt praktikantopphold i Norge var ferdig. Han hadde også bedt om et praktikantopphold som hadde lengre varighet enn studiene i hjemlandet. UNE la også vekt på at han tidligere hadde vært praktikant i Danmark. Det var ingen uttalelser fra studiestedet om at det var nødvendig for studiene at han hadde flere praktikantopphold utenlands.

Var dette sammendraget nyttig?