RB-31 gjeld når eit barn er født i eller har komme til Noreg medan foreldra har sine klager eller omgjeringskrav til behandling i UNE. Skildringa skal leggje til rette for at sakene til familiemedlemmer kan bli behandla samla, og løyse utfordringar der slik samordning ikkje er mogleg.