RB-30 skildrar rutinane for arbeidet med likebehandlingsmøte i UNE. Føremålet med likebehandlingsmøte er å avdekkje eventuelle behov for tiltak for å fremje likebehandling – og sikre at alle i UNE har dei same utgangspunkta for å forstå regelverk og praksis.