RB-25 skildrar rutinane for behandling og avgjerd ved erstatningskrav. UNE kan behandle alle saker om erstatningskrav mot staten der utbetalinga ikkje er høgare enn kr 500 000.