kpmg_rapport_1500

Foto: Adobe Stock

KPMG har på oppdrag fra UDI gått gjennom vedtak fra UDI og UNE for å se på vurderingene av barnets beste.

Prosjektet har sin bakgrunn fra Hurdalsplattformen der det ble varslet en gjennomgang av praksis for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

– Denne rapporten handler om temaer og dilemmaer vi har jobbet mye med og som vi alltid må jobbe videre med. Vi har sett fram til å få rapporten, men det er for tidlig å si hvilken betydning den kan få, sier avdelingsdirektør Ketil Larsen i UNEs fagavdeling.

Han sier UNE alltid er opptatt av å ha en korrekt saksbehandling og å komme fram til riktig resultat i sakene. Det betyr også å ta nødvendig hensyn til barnets beste og synliggjøre vurderingene i vedtakene. KPMG-rapporten tas nå med inn i dette arbeidet.

– Noe av innholdet i rapporten vil det være opp til oss å vurdere, mens andre ting er mer politiske spørsmål. Raske og store endringer skjer jo lettest hvis det gjøres endringer i regelverket, mens endringer i praksis innenfor samme regelverk heller kan skje over tid, sier Larsen.

I tillegg til å gå gjennom litt over 100 avgjørelser i asyl- og tilbakekallssaker, har KPMG sett på om regelverk, retningslinjer, og praksisnotater gir god veiledning for vurderingene. De har også sett på andre faktorer som kan påvirke vurderingene, for eksempel opplæring, tidspress og rutiner for kvalitetssikring.​

Les hele rapporten på UDIs hjemmesider (pdf)

Les UDIs nyhetsmelding om rapporten (ekstern lenke)