barnehender

Foto: Adobe stock

Å fortelle barna om et avslag på en asylsøknad er noe mange foreldre synes er vanskelig. Nå har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) lansert en ny samtaleveileder.

Veilederen retter seg mot ulike aktører som skal veilede foreldre i å snakke med barna om familiens situasjon etter å ha fått avslag på en asylsøknad. Den inneholder blant annet eksempler på hvordan man kan ha en samtale med barn om et avslag, og eksempler på veiledningssamtaler med foreldre.

Veilederen er en oppfølging av NOAS-rapporten «Det barn ikke vet, har de ikke vondt av?» (ekstern lenke). I denne rapporten ble det ut fra en kvalitativ undersøkelse konkludert med at barn ønsker å bli informert om avslaget, og helst av foreldrene sine.

UNE var til stede på lanseringen av veilederen 2. mai og delte erfaringer om tematikken. Christine Dahl koordinerer UNEs barnefaglige nettverk, og bekrefter erfaringen om at mange foreldre har behov for veiledning.

— Det er tungt å få avslag på en asylsøknad, og vi vet at mange foreldre kvier seg for å fortelle barna om det. I så måte er denne veilederen et viktig bidrag, sier hun.

Dahl peker på at barn har rett til informasjon, og at det er viktig å sette foreldrene i stand til å ivareta denne delen av foreldreansvaret på en god måte.

På lanseringen ble det blant annet diskutert hvor ansvaret for veiledning bør ligge. I dag har ingen aktører hovedansvar for å gi denne type veiledning.

Du kan lese mer om veilederen og laste den ned i denne nyhetssaken på NOAS’ hjemmesider: Hvordan snakke med barn om familiens avslag? (ekstern lenke).