UNE fikk medhold i 52 av totalt 77 saker i 2021.

rettssaksåret-2021_v3

 

Rettskraftige dommer 2021

Oppsummeringen for UNEs rettsaker i 2021 gir 68 prosent medhold totalt. Det vil si at UNEs vedtak, i 68 prosent av tilfellene, ble kjent gyldig, og at det totalt sett var 77 rettskraftige dommer.

I Høyesterett ble fire av fem UNE-avgjørelser kjent gyldig.  

Statistikk

  Dommer Medholdsprosent
Tingretten 30 80%
Lagmannsretten 42 60%
Høyesterett 5 80%

Sakstyper

De fleste dommene fra tingretten og lagmannsretten gjaldt saker om asyl, utvisning og familieinnvandring. 

Tema i Høyesterett

I 2020 var to saker oppe i Høyesterett, mens dette tallet økte til fem i 2021. Høyesterett kom blant annet til at muligheten til internflukt også gjelder i saker om opphør av flyktningstatus.  

Dette var temaene som kom opp i Høyesterett: 

  • Asyl: Rammene for å vurdere om en konvertering er troverdig (UNE medhold) 
  • Familieinnvandring og EØS: Om et ekteskap ble inngått for å omgå regelverket (UNE medhold)
  • Familieinnvandring: Om et ekteskap som ble inngått da en av ektefellene var 13 år, kan gi grunnlag for familieinnvandring (UNE ikke medhold) 
  • Opphør av flyktningsaker: Om muligheten til internflukt også gjelder i slike saker (UNE medhold) 
  • Tilbakekall: tilbakekall av oppholdstillatelse som følge av omgåelsesekteskap (UNE medhold) 

Oppsummering 2019-2021

Sammenlagt er det 253 rettskraftige dommer fra de tre siste årene. 

Statistikk

  Dommer Medholdsprosent
Tingretten 121 77%
Lagmannsretten 120 68%
Høyesterett 11 73%