illustrasjonsfoto med logo til UNEpodden

Hensynet til barnets beste i saker om utvisning, er tema for første episode av UNEpodden.

– Ved at fagfolk i UNE deler sin kunnskap, håper vi å gi lytterne et godt grunnlag for å forme egne meninger om regelverket og den innvandringspolitikken vi har i Norge i dag. Hvis flere kjenner godt til feltet, er det bra for samfunnsdebatten.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Bente Jensen Baklien, som er programleder for den første episoden. Å bidra til en faktabasert samfunnsdebatt er en del av samfunnsoppdraget til UNE, forteller hun.

– For å få til dette, må vi dele den kunnskapen fagfolkene våre har, og vi har lyst til å teste ut nye måter å gjøre dette på. Podkastformatet kan gi rom for litt lengre resonnementer og for å snakke om de dilemmaene vi som jobber i forvaltningen ser.

Barn og utvisning

Første episode handler om foreldre som kan bli utvist fra Norge.

– Dette var et tema som var aktuelt i vinter gjennom flere enkeltsaker i media, sier Baklien. – I tillegg leverte en arbeidsgruppe oppnevnt av departementet en rapport til regjeringen om mulige regelendringer.

Enhetsleder for utvisningssaker, Marianne Granlund og avdelingsdirektør for fagavdelingen, Ketil Larsen, gjestet første episode.

Tilgjengelig i flere podkast-apper

Episoden ligger ute på SoundCloud.

Den er også tilgjengelig på Spotify og på Podkaster for iPhone. UNEpodden skal etter planen slippe en episode annenhver måned. Hver episode er omtrent 30 minutter lang.