marianne_jakobsen.jpg

I statsråd fredag 5. februar 2021 ble Marianne Jakobsen åremålsbeskikket som ny UNE-direktør for en periode på seks år.

I pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet står det blant annet:

Marianne Jakobsen har lang erfaring som leder i utlendingsforvaltningen. Hun arbeidet fra 2002 som leder i Utlendingsnemnda, først som seksjonssjef og senere 10 år som avdelingsdirektør. Jakobsen har siden 2019 arbeidet som avdelingsleder i Politiets utlendingsenhet.

– Jeg er glad for at Marianne Jakobsen vil ta på seg dette viktige samfunnsoppdraget. Vi har fått en svært erfaren leder til å stake ut kursen for den videre utviklingen av Utlendingsnemnda, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.