En jente med illustrasjonstegning av mange barn i bakgrunnen

Foto: Martin Otterbeck

På de nye sidene vil du finne informasjon tilpasset barn og unge. Hovedinnholdet på sidene er informasjonsfilmer. Vi har også en side hvor barn kan finne svar på ofte stilte spørsmål.

Hva betyr det at barn har rett til å bli hørt? Hvordan kan barn bli hørt av UNE? Hvorfor kan ikke alle bo i Norge hvis de vil det? Hva skjer i et nemdmøte? Dette er spørsmål som barn har, og som vi forsøker å svare ut med et språk og i en form som barn forstår. Vi har laget flere korte informasjonsfilmer hvor tema er noen av de spørsmålene barn har i møte med oss.

Hvorfor filmer?

Film er et godt egnet medium for å formidle informasjon til barn. De nye sidene og filmene kan gi barna hjelp til å forstå, og de kan også gi voksne hjelp til å forklare for barna. De er laget med tanke på barn i alderen 11-13 år, men vil sikkert kunne brukes også av de som er yngre eller eldre. Vi har fått mange gode og nyttige innspill på manus og filmutkast fra barn på Biblo Tøyen og Kampen skole underveis i prosessen.

Film som pratestarter

To av filmene ser vi på som «pratestartere». Disse filmene kan være et godt utgangspunkt for å snakke videre om temaene som blir tatt opp, kanskje i et klasserom. Etter hvert vil vi utarbeide støttemateriell til filmene som kan tas i bruk av lærere og veiledere.

Mer informasjon på asylbarn.no

Fra UNEs nye barnesider kan du også klikke deg videre til nettstedet asylbarn.no. Det er en felles side for hele utlendingsforvaltningen. Der er det informasjon til barn i asylsaker på flere språk om de ulike stegene i asylsaksbehandlingen.

Her finner du de nye barnesidene våre.