Søknad

Foto: Adobe Stock

Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI innen 2. mai.

Stortinget bestemte høsten 2017 at en gruppe unge asylsøkere skulle få saken sin vurdert på nytt. Justis- og beredskapsdepartementet har nå gjennom forskrift gitt denne gruppen rett til å søke på nytt. Endringene trer i kraft 1. februar 2018.

De det gjelder må sende søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) innen 2. mai. Alle gis fritt rettsråd (advokat).

Du kan sjekke om du er en av dem som kan sende ny søknad, og få informasjon om hvordan du søker, på udi.no (ekstern lenke).

De fleste som omfattes av ordningen er fra Afghanistan.

Det er UDI som behandler sakene i første instans. Hvis UDI avslår søknaden, kan vedtaket klages inn til UNE.

Les mer: