UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.

Leila Bayet, en 38-årig iransk kvinne, kom fredag 13. oktober tilbake til Norge. Saken hennes har vært mye omtalt i media de siste tre ukene, med påstander om at hun ble pisket etter retur til Iran ut fra en gammel dom som norske utlendingsmyndigheter ikke hadde trodd at var ekte.

Vi har i alle år bygget på at den dommen fra 2007 var falsk, ut fra en vurdering vi fikk fra ambassaden vår i Teheran i 2010. Vi har nå fått en ny rapport fra ambassaden. Der er konklusjonen annerledes. To eksperter har sett på dommen på nytt, uavhengig av hverandre, og ingen av dem konkluderer med at dommen er falsk.

Dette betyr at vi hittil kan ha bygget på feil forutsetninger. Det er i så fall veldig beklagelig. Hvis vedtak gjøres på feil faktagrunnlag, da kan resultatet bli feil.

Vi vet fremdeles ikke alt om omstendighetene rundt dommen, så vi har fortsatt spørsmål vi trenger svar på. Hun fikk nå komme tilbake til Norge, og da kan vi også snakke med henne selv, før vi behandler saken hennes ferdig.

Helt fra denne saken ble kjent har vi svart at vi vil finne ut hva som har skjedd og hvorfor. Der er vi fremdeles. Vi behandler nå saken hennes på nytt, og til det trenger vi et godt nok faktagrunnlag.

Vi kan ikke her og nå si når saken hennes blir ferdig. Hun har hatt flere sakstyper hos oss, og det at den gamle dommen var vurdert som falsk, fikk betydning i diverse vedtak i flere sakstyper.

Når saken er ferdigbehandlet, vil det komme et resultat i et skriftlig, begrunnet vedtak. UNE kommer til å ha taushetsplikt, så vi vil ikke kunne gjøre resultatet offentlig kjent. Men hun selv har ikke taushetsplikt i egen sak, så innholdet i UNEs vedtak vil kunne bli kjent for offentligheten, dersom hun og hennes advokat da ønsker det.