Ventetiden for utvisningssaker er sju måneder

Ventetiden gjelder fra det tidspunktet klagen kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din, vil du få beskjed fra oss.

Når bruker vi lengre tid enn det vi pleier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi trenger mer dokumentasjon eller opplysninger. Det hender også at vi må vente på en avgjørelse i en rettssak, eller i en asylsak, før vi kan avgjøre utvisningssaken. 

Lengre ventetid for noen sakstyper

  • Omgjøringsanmodninger i utvisningssaker. Ventetiden: 12 måneder.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.