Ventetiden for utlendingspass og reisebevis er 11 måneder

Det betyr at vi behandler de fleste sakene innen elleve måneder. Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. UDI har laget en egen sjekkliste for hvilke dokumenter du må levere for utlendingspass og reisebevis. 

Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått. 

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Du kan lese mer om hvordan UNE vurderer klagesaker på søknad om utlendingspass og reisebevis på denne siden.