La barna finne ut hvilke land det kom flest asylsøkere fra i fjor, hvilke land som er de største arbeidsinnvandrerlandene og annen statistikk.

For de fleste oppgavene finner barna svar i diagrammene på statistikksiden. Noen av oppgavene er refleksjonsoppgaver hvor barna må finne svarene på annen måte. Refleksjonsoppgavene er godt egnet som gruppeoppgaver. 

 • Hvilket land kom det flest asylsøkere fra i 2020? 
 • Hvilket land kom det flest asylsøkere fra i 2019? 
 • I hvilke verdensdeler ligger de tre landene som det kom flest asylsøkere fra i fjor?
 • Fra hvilket land var det flest som fikk ja på asylsøknaden sin i 2020?
 • Fra hvilket land var det flest som fikk ja på asylsøknaden sin i 2019?
 • Hva kan du om de tre landene som topper asylstatistikken i 2019 og i 2020?
 • Fra hvilke tre land kom det i 2020 flest for å bo med familien i Norge? 
 • I hvilke verdensdeler ligger de tre landene det kom flest fra i 2019?
 • Er det land fra alle verdensdelene med på statistikken, eller er det noen verdensdeler som ikke er med?
 • Fra hvilke tre land kom det flest for å jobbe i Norge i 2019? 
 • Hvilke tre land har lavest søyler?
 • Hva kan være grunnene til at det kommer mange fra de tre landene som er på topp i diagrammet?
 • Fra hvilke tre land kom det flest for å studere i Norge i 2019?
 • I hvilke verdensdeler ligger de tre landene hvor det kom flest studenter fra i 2019?
 • Hva kan være grunnene til at det kommer mange studenter fra disse tre landene?