Sist oppdatert: 02.04.2024 02.04.2024

Hvor kom det flest fra i 2022 og 2023?

I diagrammene under kan du se hvilke land det kom flest fra for å jobbe, studere, bo med familien eller som fikk beskyttelse i Norge i 2022 og 2023.

Diagrammene viser samlede tall for UDI og UNE.

 

Asylsøkere i 2022 og 2023

Å søke asyl er det samme som å spørre om å få beskyttelse.

Diagrammene under viser de 10 landene det kom flest fra for å søke asyl i Norge, og fra hvilke 10 land det var flest som fikk ja.

* Statsløse er personer som ikke har statsborgerskap i noe land

Asylsøkere i 2022
Asylsøkere i 2023
Asylsøkere som fikk ja i 2022
Asylsøkere som fikk ja i 2023 v2

Familieinnvandring: Ti på topp

De som har nær familie i Norge og ikke er norske, kan søke om å få bo her sammen med familien sin. Det heter familieinnvandring. Hvis familien i Norge er fra et land som er med i det som heter EU/EØS, er det litt andre regler.

Diagrammene viser de ti landene det kom flest fra for å bo med familien sin i Norge i 2022 og 2023.

*De som har brukt ordninger for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere er ikke tatt med.

Familieinnvandring i 2022
Familieinnvandring i 2023

Studietillatelse: Ti på topp

Hvis du ikke er norsk, men har lyst til å gå på skole i Norge, må du søke om å få lov til det. Da får du noe som heter en studietillatelse. Det er forskjellige regler for de som kommer fra land i Europa som er med i det som heter EU og EØS, og for de som kommer fra land utenfor EU og EØS.

Diagrammene viser de ti landene som det kom flest fra for å gå på skole i Norge i 2022 og 2023.

*De som har registrert seg som EU/EØS-borgere for å gå på skole her, og de som er her som aupairer, er tatt med.

Studietillatelser i 2022
Studietillatelser i 2023

Arbeid: Ti på topp

Hvis noen fra et annet land har lyst til å jobbe i Norge, må de søke om å få lov. Det er forskjellige regler for de som kommer fra land i Europa som er med i det som heter EU/EØS, og for de som kommer fra land utenfor EU/EØS.

Diagrammene viser de ti landene som det kom flest fra for å jobbe i Norge i 2022 og 2023.

*De som har registrert seg som EU/EØS-borgere for å jobbe her er tatt med.

*De som er fra Sverige, Danmark, Finland eller Island er ikke tatt med.

Arbeidstillatelser i 2022
Arbeidstillatelser i 2023