I diagrammene under kan du se hvilke land det kom flest fra for å jobbe, studere, bo med familien eller som fikk beskyttelse i Norge i 2019 og 2020.

Diagrammene viser samlet tall for UDI og UNE.

 

Asylsøkere 2019 og 2020

Å søke asyl er det samme som å spørre om å få beskyttelse.

Diagrammene under viser de 10 landene som det kom flest asylsøkere fra i 2019 og i 2020, og fra hvilke 10 land det var flest som fikk ja til å bo i Norge i samme periode. 

* Statsløse er personer som ikke har statsborgerskap i noe land

Asylsøkere i 2020.png
Asylsøkere i 2019.png
Asylsøkere som fikk ja i 2020.png
Asylsøkere som fikk ja i 2019.png

Familieinnvandring: Ti på topp

De som har nær famile i Norge og ikke er norske, kan søke om å bo her sammen med familien sin. Det heter familieinnvandring.

Diagrammene viser de ti landene det kom flest fra for å bo med familien sin i Norge i 2020 og 2019.

Familieinnvandring i 2020.png
Familieinnvandring i 2019.png

Studietillatelse: Ti på topp

Hvis du ikke er norsk, men har lyst til å gå på skole i Norge må du søke om å få lov til det. Da får du noe som heter en studietillatelse. Det er forskjellige regler for de som kommer fra land i Europa som er med i det som heter EU/EØS, og for de som kommer fra land utenfor EU/EØS.

Diagrammene viser de ti landene som det kom flest fra for å gå på skole i Norge i 2020 og 2019.

*Diagrammene inkluderer personer som er fra EU/EØS-land og de som er her som aupairer.

Studietillatelser i 2020.png
Studietillatelser i 2019.png

Arbeid: Ti land på topp i 2019

Hvis noen fra et annet land har lyst til å jobbe i Norge, må de søke om å få lov. Det er forskjellige regler for de som kommer fra land i Europa som er med i det som heter EU/EØS, og for de som kommer fra land utenfor EU/EØS.

Diagrammene viser de ti landene som det kom flest fra for å jobbe i Norge i 2020 og 2019. 

*Diagrammene inkluderer også personer som er registrert som EU/EØS borgere. 

*Diagrammene inkluderer ikke personer som jobber i Norge som er fra Sverige, Danmark, Finland eller Island.

Arbeidstillatelser i 2020.png
Arbeidstillatelser i 2019.png