Andel av sakene i 2018

12 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2018
  :
  71
 • 2017
  :
  84
 • 2016
  :
  84
 • 2015
  :
  91
 • 2014
  :
  123

Behandlede saker siste fem år

 • 2018
  :
  1210
 • 2017
  :
  1791
 • 2016
  :
  2030
 • 2015
  :
  1722
 • 2014
  :
  1309
Andel endrede vedtak 2018
11 %
Andel endrede vedtak 2017
12 %
Andel nemndmøter 2018
2 %
Andel nemndmøter 2017
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.