Andel av sakene i 2019

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2019
  :
  82
 • 2018
  :
  71
 • 2017
  :
  84
 • 2016
  :
  84
 • 2015
  :
  91

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  943
 • 2018
  :
  1210
 • 2017
  :
  1791
 • 2016
  :
  2030
 • 2015
  :
  1722
Andel endrede vedtak 2019
13 %
Andel endrede vedtak 2018
11 %
Andel nemndmøter 2019
4 %
Andel nemndmøter 2018
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.