Andel av sakene i 2019

4 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2019
  :
  99
 • 2018
  :
  118
 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  107
 • 2015
  :
  96

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  257
 • 2018
  :
  270
 • 2017
  :
  203
 • 2016
  :
  204
 • 2015
  :
  225
Andel endrede vedtak 2019
16 %
Andel endrede vedtak 2018
15 %
Andel nemndmøter 2019
3 %
Andel nemndmøter 2018
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge. 

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.