1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens norske statsborgerskap ble kalt tilbake fordi det bygget på uriktige opplysninger om at hun var statsløs. Hun hadde holdt tilbake opplysninger om at hun var borger av Jordan. Hun ble også utvist med varig innreiseforbud og meldt inn i Schengen informasjonssystem (SIS)
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE kalte tilbake klagerens norske statsborgerskap fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet. Han ble også utvist med varig innreiseforbud.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE kalte tilbake klagerens norske statsborgerskap fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet og bakgrunn. Klageren ble også utvist.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge