Sist oppdatert: 03.01.2023 03.01.2023

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet sin oppholdstillatelse som student, fordi studiet ikke var en videreføring av hans tidligere studier i Norge. Hans tidligere studieprogresjon hadde heller ikke vært tilfredsstillende.

Bakgrunn

Klageren hadde først en treårig oppholdstillatelse i Norge som elev ved en internasjonal videregående skole. Han fikk deretter ny oppholdstillatelse som student for fire år for å ta en bachelor i ingeniørfag. Etter at denne hadde utløpt søkte han om fornyet midlertidig oppholdstillatelse for å studere to enkeltemner i psykologi ved en høyskole. Vedlagt søknaden lå det blant annet kopi av klagerens pass, opptaksbrev, uttalelse fra klageren, legeattest, kontoutskrift, arbeidskontrakt, leiekontrakt og vedtak om utdanningsstøtte fra Lånekassen.

UDI avslo søknaden fordi de mente at studiet ikke var en forlengelse av klagerens tidligere studier.

UNEs vurdering

UNE skrev at det er et vilkår for fortsatt studietillatelse at klageren har tilfredsstillende fremgang i studiet. Etter regelverket skal en oppholdstillatelse for studier som hovedregel bare fornyes hvis den nye utdanningen er en videreføring av det tidligere studiet.

Videreføring betyr at studiet i utgangspunktet må være på et høyere nivå enn det tidligere studiet i Norge. Det kan gjøres unntak fra dette slik at en mastergrad i visse tilfelle kan ses på som en videreføring av tidligere mastergrad. Da må det nye studiet være en fordypning innen det samme fagområdet og klart øke klagerens mulighet for arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier. Det er et vilkår at det nye og/eller det gamle studiestedet bekrefter at det nye studiet er en videreføring.

UNE var enig i UDIs vurdering i at det nye studiet ikke var en videreføring, siden formålet med klagerens tidligere tillatelse var å studere en bachelorgrad i ingeniørfag og studiet han nå ville ta var to enkeltemner i psykologi på bachelornivå. Det følger av fast forvaltningspraksis at det ikke gis tillatelse til å begynne på nye bachelorstudier etter en fullført bachelorgrad.

UNE bemerket for øvrig at klagerens vitnemål viste at han var 1 ½ år forsinket i bachelorstudiene i ingeniørfag. Forsinkelse med mer enn ett år – som ikke skyldes sykdom med sykmelding eller fødselspermisjon – blir som hovedregel ikke godtatt. Legeattesten klageren hadde lagt frem var ikke tilstrekkelig.

Siden det nye studiet ikke var en videreføring og klageren heller ikke hadde lagt frem sykemelding som dokumenterte at den forsinkelsen i det tidligere studiet skyldtes sykdom, var ikke vilkårene for å få fornyet tillatelse for studier oppfylt.  

Var dette sammendraget nyttig?