Sist oppdatert: 22.12.2022 22.12.2022

Sammendrag: Tilbakekall

UNE mente ekteskapet til klageren ikke var et omgåelsesekteskap og omgjorde UDIs vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskapet hans

Sakens bakgrunn

Klageren kom til Norge på familiegjenforening med sin norske ektefelle og fikk etter hvert permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Ektefellene ble senere skilt. Klageren inngikk senere et nytt ekteskap med en person i hjemlandet. UDI tilbakekalte statsborgerskapet til klageren fordi de mente det første ekteskapet, som var grunnlag for familiegjenforeningen, var et omgåelsesekteskap. Saken ble behandlet i nemndmøte med klageren til stede.

UNEs vurdering

UNE måtte vurdere om klageren mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger eller ikke fortalt om forhold som var av vesentlig betydning for vedtaket om å gi ham norsk statsborgerskap. UNE viste til at man kan nekte familieinnvandring på grunnlag av ekteskap når formålet med ekteskapet har vært å etablere et grunnlag for opphold i Norge for søkeren. Hvis klageren har holdt hovedformålet med ekteskapet skjult for norske myndigheter, anses han normalt for å ha tilbakeholdt opplysninger. UNE viste til at et fremtredende trekk ved disse sakene var at de personene det gjelder, kommer fra land hvor utvandringspotensialet er stort på grunn av sosiale og økonomiske forhold. Et kjennetegn som også gikk igjen, er var det tas ut separasjon med den norske ektefellen relativt raskt etter at permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap er oppnådd. I flere saker hadde UNE også erfart at klageren har et forhold til en annen person, som han eller hun får barn med, mens de er gift med den norske borgeren. Nemnda mente det var flere momenter som talte i retning av at klagerens første ekteskap var et omgåelsesekteskap. De hadde blant annet tatt ut seperasjon kort tid etter at han fikk norsk statsborgerskap og klagerens nåværende ektefelle søkte familiegjenforening etter dette. Han hadde hatt et forhold med sin nåværende ektefelle og hadde fått barn med henne før han kom til Norge. Det at han hadde tilbakeholdt opplysninger om at han hadde barn i hjemlandet, mente nemnda ikke var av vesentlig betydning.

Klageren og den norske borgeren hadde vært sammen i flere år i hans hjemland før de giftet seg og de hadde flyttet til Norge etter hennes ønske. Nemnda viste også til at bruddet mellom de to var resultat av en lengre prosess. Det at han deretter hadde inngått ekteskap med kvinnen han hadde barn med fra før, mente nemnda heller ikke var avgjørende. Den viste til at klageren også hadde fått barn med en annen kvinne i Norge etter at han giftet seg. Nemnda kom til at klagerens forhold til den norske borgeren både i årene før ekteskapet og under ekteskapet var reelt. Utviklingen med skilsmisse og nytt ekteskap endret ikke nemndas vurdering. UNE omgjorde derfor UDIs vedtak om å tilbakekalle statsborgerskapet.

Var dette sammendraget nyttig?