Sist oppdatert: 16.12.2021 16.12.2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi han ikke skal bo sammen med ektefellen. De var registrert separert i Folkeregisteret og bodde ikke sammen.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om fornyet oppholdstillatelse for familieinnvandring med ektefelle (referansepersonen) i Norge. Søknaden inneholdt ikke en samlivserklæring og partene var registrert som separert i Folkeregisteret.
 

Vurdering og konklusjon

 
En oppholdstillatelse skal i utgangspunktet fornyes hvis grunnlaget for tillatelsen fortsatt er til stede, se utlendingsloven § 61. Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelse som ektefelle fordi vilkåret om at ektefellene skal bo sammen ikke var oppfylt. Referansepersonen og klageren var separert og bodde ikke lenger sammen. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra kravet til å bo sammen.
 
Det var ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge slik begrepene skal forstås etter utlendingsloven §§ 49 og 38.

Var dette sammendraget nyttig?