Sist oppdatert: 26.08.2021 26.08.2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren fikk ikke beskyttelse i Norge fordi klagerens asylforklaring ikke er troverdig. UNE mente at det derfor ikke er risiko for forfølgelse eller andre alvorlig overgrep ved en retur til hjemlandet. UNE menet at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket. UNE vurderte hensynet til barnets beste, men kom etter en helhetlig vurdering til at oppholdstillatelse ikke gis.

Bakgrunn

Klageren kom til Norge og søkte beskyttelse i desember 2013. Klagerens ektefelle og barn fikk beskyttelse i Norge i 2012. Klageren anførte at han frykter for sitt liv dersom han må returnere til Afghanistan. Grunnen til dette er at klageren har giftet seg med en kvinne som allerede var gift. UDI avslo søknaden, da de mente at klagerens forklaring ikke var troverdig. UDI viste bla til at det er lagt vekt på at utenomekteskapelige forhold, slik det er beskrevet av klageren, ikke er i tråd med den kunnskapen UDI har om hvordan menn og kvinne omgås i Afghanistan. I begrunnelsen viste UDI til flere forhold ved forklaringen som var lite konkrete og lite detaljerte og mente etter en helhetlig vurdering at forklaringen ikke kan legges til grunn.
 

Vurdering og konklusjon

Etter en helhetlig vurdering mente UNE at klagerens forklaring om sitt beskyttelsesgrunnlag er lite troverdig. UNE mente at forklaringen derfor ikke er noenlunde sannsynlig, og la ikke forklaringen til grunn for den videre vurderingen. UNE mente på grunn av dette at klageren ikke har rett til beskyttelse i Norge. UNE mente videre at det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket. UNE mente at det antagelig er til barnas beste at klageren får oppholdstillatelse i Norge, men mente at dette ikke kunne tillegges avgjørende vekt. Det ble vist til at det at klageren har barn i Norge ikke gir grunnlag for oppholdstillatelse etter utlendingsloven. I vedtaket ble det vist til at det er reglene om familieinnvandring som regulerer når oppholdstillatelse kan gis når familie er den eneste eller viktigste tilknytningen en utlending har til Norge.
 

Var dette sammendraget nyttig?