Sist oppdatert: 15.07.2022 15.07.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke tillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært.

Bakgrunn

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som kokk ved en sushirestaurant. Vedlagt søknaden lå blant annet kopi av pass, arbeidstilbud, leiekontrakt og vitnemål.

UDI avslo søknaden fordi de mente at klageren ikke hadde faglært kompetanse som kokk, at det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den tilbudte stillingen, samt at den tilbudte lønnen ikke var høy nok. I klagen skrev klageren at han hadde lang erfaring fra restaurantbransjen. Han hadde arbeidet som kokk i Sverige i flere år. Han la blant annet frem bekreftelse fra tidligere arbeidsgiver, en ny arbeidsavtale og uttalelser fra den nye arbeidsgiveren og deres regnskapsfører.

UNEs vurdering og konklusjon

UNE mente at klageren ikke hadde faglært kompetanse. For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev, ha utdanning fra høyskoleuniversitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge. For å bli kokk i Norge, må man gå fire år på yrkesrettet utdanning.

Klageren hadde lagt frem dokumentasjon på en treårig utdanning innen matlaging, men det var ingen informasjon om innholdet i utdanningen. UNE mente derfor at klageren ikke hadde sannsynliggjort at han hadde formell kompetanse som kokk.

UNE vurderte deretter om klageren hadde spesielle kvalifikasjoner som kokk, altså praktisk arbeidserfaring som alene eller i kombinasjon med utdanning, kunne tilsvare minst en fagutdanning på videregående skoles nivå. UNE viste til at det skal mye til å få tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Som hovedregel må man ha praktisk erfaring og opplæring av minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen. I dette tilfellet ville det kreve åtte års arbeidserfaring. Klageren hadde dokumentert seks års arbeidserfaring. Det var heller ikke lagt frem tilstrekkelig detaljerte opplysninger om arbeidsoppgavene klageren hadde hatt på tidligere arbeidsplasser. UNE mente derfor at det ikke var sannsynliggjort at han hadde spesielle kvalifikasjoner som kokk. Klageren hadde altså ikke dokumentert faglært kompetanse som kokk, og klagen ble avslått.

Var dette sammendraget nyttig?