Sist oppdatert: 24.08.2020 24.08.2020

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familegjenforening fordi hun ikke hadde fremlagt god nok dokumentasjon på identiteten sin.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte familiegjenforening med sin sønn, men fikk avslag av UDI fordi hun ikke hadde lagt frem identitetsdokumenter. Hun klaget på avslaget og la senere frem tazkera (afghansk identitetsdokument).

UNEs vurdering

UNE mente at klageren ikke kunne få familiegjenforening fordi hun ikke hadde lagt frem god nok dokumentasjon på identiteten sin. En tazkera var ikke god nok dokumentasjon.

En person som søker oppholdstillatelse i Norge må legge frem identitetsdokumenter som er pålitelige (har god nok notoritet) og som kan sannsynliggjøre identiteten deres. Som regel må man legge frem et pass. UNE bemerket at dette var klagerens eget ansvar og at hun hadde blitt informert om hvilken dokumentasjon som var nødvendig.

UNE vurderte muligheten for å gjøre unntak fra kravet om pass, noe UNE kan gjøre i saker hvor det ikke er mulig å skaffe pass fra hjemlandet eller dersom det er urimelig å kreve det. UNE mente imidlertid at disse unntakene ikke gjaldt i denne saken fordi klageren hadde mulighet til å skaff seg pass i Afghanistan. Klagen ble derfor avslått.

Var dette sammendraget nyttig?