Sist oppdatert: 12.11.2020 12.11.2020

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefelle i Norge. Det var ikke dokumentert at ektefellen i Norge er registrert som skilt med tidligere ektefelle i Irak. Det var heller ikke grunn til å gjøre unntak fordi det er mulig å fremlegge dokumentasjon på skilsmisse i Irak.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om oppholdstillatelse ved ambassade i utlandet. Formålet var familieinnvandring med norsk ektefelle (referansepersonen). Ektefellen er opprinnelig fra Irak og tidligere registrert gift med en annen person. Sammen med søknaden var blant annet ekteparets vigselsattest.
 
Under behandlingen av saken ba UDI om at klageren fremlegger dokumentasjon som viser at referansepersonen er registrert som skilt fra tidligere ektefelle i Irak.
 

Vurdering og konklusjon

 
Når referansepersonen har vært gift før, og den tidligere ektefellen fikk oppholdstillatelse på grunnlag av dette ekteskapet, kreves det dokumentasjon på at disse ektefellene ikke lenger er registrert som gift, se utlendingsforskriften § 9-1a.
 
UNE var enig med UDI, klageren hadde ikke fremlagt dokumentasjon som viser at hun er skilt fra tidligere ektefelle i Irak. Det forelå ikke vesentlige hindringer for å oppfylle kravet om dokumentasjon slik at det kunne gjøres unntak. I følge tilgjengelig landinformasjon er det flere måter kravet til dokumentasjon kan oppfylles på. UNE vist til Landinfos temanotat Irak: Muslimsk ekteskapsinngåelse og skilsmisse (12.09.2014) der det står i punkt 9 at skilsmisse inngås ved rettslig dom og er ikke formelt gyldig i Irak før den er registrert i familiedomstolen. Domstolen utsteder en skilsmisseattest. Det er også mulig å registrere en norsk skilsmisse i Irak. UNE mente derfor at det bør være mulig å fremlegge dokumentasjon dersom partene var skilt.  

Regelverket gjør også unntak fra kravet om dokumentasjon hvis både landet hvor ekteskapet ble inngått og den tidligere ektefellens hjemland har underskrevet Haag-konvensjonen av 1. juni 1970. Det var ikke grunnlag for unntak fordi Irak ikke har underskrevet konvensjonen.

Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn i saken som ga grunnlag for tillatelse etter utlendingsloven § 49.

Var dette sammendraget nyttig?