Sist oppdatert: 02.04.2020 02.04.2020

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren fikk ikke nytt utlendingspass fordi det ikke var sannsynliggjort at hans forrige utlendingspass ble brukt til å søke om pass i hjemlandet.

Det var tvil om klagerens alder og hjemland da han søkte om beskyttelse i Norge. Han fikk innvilget oppholdstillatelse på grunn av psykisk helsetilstand.

Klager fikk utlendingspass for en enkeltreise i 2015 som skulle brukes til å søke om pass i oppgitt hjemland, Eritrea. UNE mente at klageren ikke hadde lagt frem nok dokumentasjon som viste at han forgjeves hadde søkt om pass fra eritreiske myndigheter.

Klageren sa at han fikk et muntlig avslag på søknad om pass i hjemlandet, men han fikk dokumentasjon på dette. UNE mente det ikke var sannsynliggjort at klageren faktisk brukte det forrige utlendingspasset for å reise til ambassaden for å søke om pass. UNE viste til at utlendingspasset klageren fikk utstedt i 2015, ble gitt med gyldighet for et halvt års tid. Kvitteringen han fremla som skulle vise innbetaling av søknadsgebyr til ambassaden, var datert flere måneder etter at utlendingspasset utløp. UNE mente derfor at det var tvil om klageren rent faktisk brukte utlendingspasset for å reise til ambassaden for å søke om pass. UNE la også vekt på at innbetalingen av gebyret ikke var gjort av klageren selv, men av hans bror.

Klageren ble ikke gitt ordinært utlendingspass eller nytt utlendingspass for en enkeltreise.

Var dette sammendraget nyttig?