Sist oppdatert: 26.06.2020 26.06.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse i Norge som faglært, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han hadde fremtidige oppdrag i bemanningsforetaket han oppga at han skulle arbeide for.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som faglært sveiser. Han søkte om fornyelse for å arbeide som platesveiser for et annet selskap, og la blant frem arbeidstilbudsskjema, arbeidskontrakt, CV og diplom.

 

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at et arbeidstilbud som hovedregel må være heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Når det gjelder arbeid via et bemanningsforetak gjelder visse tilleggsvilkår. Da skal det blant annet settes opp en liste over det/de oppdrag klageren skal utføre, og  oppdragsgiveren/oppdragsgiverne skal bekrefte det konkrete oppdraget, inkludert dets varighet. 

UNE mente at vilkåret ikke var oppfylt. Det var ikke gitt informasjon om noen oppdrag, hverken i det første arbeidstilbudet, eller i det klageren senere la frem. I det siste arbeidstilbudet var det krysset av for at det ikke forelå et eller flere konkrete oppdrag.

I klageomgangen opplyste klageren at arbeidsgiveren ikke lenger var et bemanningsbyrå, men var omregistrert til et selskap som driver innen olje, gass og skipsbygging, med egne ansatte. På bakgrunn av ordlyden i klagerens arbeidskontrakt og registeringene i Brønnøysundregistrene og Aa-registeret, mente UNE at selskapet fortsatt opererer som et bemanningsforetak, og at klagerens oppdrag derfor må oppgis og bekreftes. Klageren oppfylte dermed ikke vilkårene som faglært arbeidstaker.

Var dette sammendraget nyttig?